5_Stor-3.png

Hem Gallring Råd Kurs Studiebesök Föreläsning Sunt skogsförnuft Om oss Kontakt

facebook_stor.gif

1-3.JPG

Under rekonstruktion!

Socialt hållbart

I det hyggesfria skogsbruket gynnas forn- och kulturlämningar. Den vanligtvis så brutala markberedningen som kalhyggesbruket för med sig behövs inte och därför uppkommer inte den svårforcerade och enformiga ungskogen.

Forskning runt rekreaktionsvärden visar vidare att skogsbruk enligt Naturkulturmetoden lämnar efter sig en ljusare skog med flera stora och äldre träd vilket uppskattas högt.

I den hyggesfria skogen vill vi vandra och plocka bär och svamp!

 

 Copyright 2016 Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk