5_Stor-3.png

Hem Gallring Råd Kurs Studiebesök Föreläsning Sunt skogsförnuft Om oss Kontakt

Sagt om våra rådgivningar

Priser

facebook_stor.gif

2..JPG

Under rekonstruktion!

Sagt om våra rådgivningar

"Att bedriva aktivt skogsbruk på en samägd jordbruksfastighet med 15 delägare och 150 ha skog är inte alltid det lättaste. När fastigheten dessutom ligger storstadsnära på Värmdö i Stockholms skärgård tillkommer ytterligare komplikationer i form av åsikter från ägare av allt ifrån gamla grosshandlarvillor kring stränderna till små sommarstugor i skogarna.

Under de 133 år gården har förvaltats av samma släkt har skogen brukats på många olika sätt, gammaldags blädning, självföryngring under högskärm, ädellövplantering med mera och förstås med nutida konventionella rekommenderade avverkningsmetoder – kalhyggen – de senare med negativa reaktioner från många kringboende och även från de egna delägarna. Resultatet har blivit en olikåldrig skog som är uppdelad i många olika avdelningar med olika förutsättningar och därmed svårigheter att planera ett något så när rationellt skogsbruk med bibehållen skogskänsla och hänsyn till skogens biologi och rekreationsvärden.

När vi som varit mest engagerade i skogsskötseln började höra talas om ”hyggesfritt skogsbruk” lät det först ganska flummigt, men så småningom började poletten trilla ner och vi bjöd in bröderna Sven och Erik Uhlås till en dag med skogspromenad och information till ett flertal av gårdens delägare. Det vi fick höra och sättet det framfördes på gjorde att även de som varit mest tveksamma till hyggesfritt insåg att det trots allt skulle kunna vara något som skulle passa våra behov mycket bra. Brödernas entusiasm, kunnande och pedagogiska förmåga imponerade, och efter diskuterande och kalkylerande känner vi oss nu mogna att gå vidare. Vi kommer att be bröderna Uhlås att visa oss på plats hur man planerar en yta för hyggesfritt bruk för att själva lära oss att planera för det fortsatta långsiktiga skogsbruket enligt deras metod. Deras löfte om fortsatt stöd, rådgivning och uppföljning känns också bra.

Hittills har vi alltså enbart positiv uppfattning om företaget ’Bröderna Uhlås Hyggesfria Skogsbruk’ och svarar gärna på frågor som har koppling till detta."

- Jord- och Skogsgruppen på Västerskägga gård

genom

Tom Lindroth

070 743 99 38

"Vårt hemskifte ligger mellan sjön och berget, nära byn och vår bostad. För ett antal år sedan slutavverkade vi ett bestånd på skiftet och flera skulle stå på tur om skogsbruksplanen skulle följas. Men det kändes helt enkelt inte rätt och jag tog kontakt med Sven Uhlås för rådgivning. Under en mycket inspirerande och givande dag gick Sven och jag runt på skiftet. Sven beskrev principerna för hyggesfritt och visade hur det skulle kunna tillämpas i skiftets olika bestånd. Det visade sig att i stort sett alla bestånd var möjliga att ställa om till hyggesfri virkesproduktion. Vi tänker prova på hemskiftet först - sen får vi se om det passar på valda delar på utskogen också."

- Per Arne Ryttar, skogsägare.

"Som nybliven skogsägare är det lätt att känna sig vilse. Hur ska jag förvalta arvet efter de skogsmän som i generationer brukat vår skog? En sak har dock varit klar - känslan av att det måste finnas andra sätt än bara låta maskinerna rulla in utan någon större tanke. Funderingar kring hyggesfritt skogsbruk har alltid tilltalat mig. När jag fick möjlighet till en kurs med Sven Uhlås fanns ingen tvekan. Mötet med hyggesfritt skogsbruk har gett många aha-upplevelser, idéer och inspiration. Har därefter även anlitat Sven Uhlås för rådgivning på plats i egen skog. Det känns som ett steg i rätt riktning."

- Anna Ericsson, skogsägare. 

 

 Copyright 2016 Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk