5_Stor-3.png

Hem Gallring Råd Kurs Studiebesök Föreläsning Sunt skogsförnuft Om oss Kontakt

Trädmärkning

Gallringspaketet - hugg utan hygge

Sagt om gallringspaketet

facebook_stor.gif

Optimal-virkesmarknad.JPG

Under rekonstruktion!

Gallringspaketet - hugg utan hygge

Vi är helt fristående de virkesberoende industrierna. Denna stora fördel gör att vi genom vad vi kallar gallringspaketet - ”hugg utan hygge” kan erbjuda dig en tjänst som är unik i sitt slag då vi är den första aktören på den svenska virkesmarknaden som erbjuder någonting liknande. Vi tror och hoppas att det är fler som följer efter då ett uthålligt skogsbruk förutsätter fler aktörer inom hyggesfritt skogsbruk. Tjänsten innebär att du till ett fast pris kommer uppnå flera viktiga fördelar så som att:

• virkesaffären konkurrensutsätts och ger dig ett gott ekonomiskt resultat

• det blir en minimal arbetsinsats för dig som skogsägare

• du får en bättre kontroll över din virkesaffär

• Planering och trädval görs av en opartisk aktör med fokus på dina mål

• gallringspaketet ökar skiktningen och förbättrar trädslagsblandningen i din skog och på köpet slipper du framtida kalhyggen och markberedningar.

Så här går det till:

1. Hembesök. Vi planerar in en förmiddag för ett besök hemma hos dig. Oftast börjar vi med att sitta ner och diskutera vilka förutsättningar som råder och vilka behov du har på kort och lång sikt. Vi försöker också komma fram till vilka affärskrav vi ska ställa på köparen av ditt virke. Sedan går vi gemensamt ut i skogen. Vi går igenom de områden som har gallringsbehov. På plats i skogen diskuterar vi de avvägningar som ska göras mellan produktion, naturvård och rekreationsvärden. Ett sätt för oss att säkerhetsställa att alla blir nöjda med gallringen.

Du debiteras 1 000 kr plus moms oavsett tidsåtgång (normalt 2-4 timmar).

2. Skogsinventering. Efter hembesöket tillsammans med dig som skogsägare passar vi oftast på att samla in uppgifter om skogen som ska gallras. Detta gör vi på egen hand. Uppgifterna behöver vi för att sedan kunna erbjuda dig en rättvisande offert.

3. Offertering. Offerten som du får utav oss kan innehålla följande aktiviteter som var för sig är prissatta till fasta priser:

• Anbudsförfrågan för utskick till mellan 3-6 virkesköpare

• Utvärdering av olika virkesköpares erbjudanden

• Anbudsförslag på bästa gallringskontrakt (avverkningsuppdrag)

• Planering av gallring och trädmärkning

• Eventuell berikande grönrisplantering vid svåra självföryngringsförhållanden

• Gallringsuppföljning, utvärdering av inmätningsdata och slutbetalning samt återkoppling till skogsägaren (ingår alltid efter utförd gallring).

Eventuella förarbeten innan vi kan börja

Skogsbruksplan

Förvaltar du stora skogsområden utan en skogsbruksplan som är anpassad för hyggesfritt skogsbruk blir det svårt att ge de rätta råden. Men har du en aktuell skogsbruksplan som är anpassad för kalhyggesbruket misströsta inte. Med den som grund hjälper vi till att uppdatera de viktiga åtgärdsförslagen.

Har du ingen skogbruksplan alls, gör vi en åt dig. Rätt använd kommer planen bidra till att öka skogens alla värden genom skikt- och blandskogsgynnande skötsel. Med flygfoton över skogen och en bra karta blir det också mycket roligare att äga skog - ett bra sätt att hålla rätt på såväl det där perfekta svampstället, jakttornen, kulturminnena och naturvårdsområden.

Omställningsröjning

Själva trädmärkningen är viktig när hög kvalitet är målet och där skikt- och blandskogsgynnande gallringar är vägen till målet. När vi trädmärker går vi igenom din skog och märker ut alla träd som ska avverkas, så att den som avverkar effektivt kan ta rätt träd. Se mer under fliken ”Så här går det till”. För de skogar vars medelstam har för låg medelvolym blir det oftast för dyrt att trädmärka. Här föreslår vi istället att eventuell maskinförare lärs upp av oss hur trädvalet ska gå till. Är det en tät ”ogenomtränglig” ungskog föreslår vi istället att du låter oss ta hand om röjningen. Ungskogsstadiet, innan lövet oftast röjs bort i kalhyggesbruket, är ett bra tillfälle att ställa om till ett hyggesfritt skogsbruk genom en omställningsröjning. Låt detta bli din sista ungskogsröjning!

Vi offerterar gärna även för dessa uppdrag.

Notera att gallringspaketet erbjuds endast i Stockholm- och Uppsala län.

Beställ ditt hembesök här eller läs först mer om vad andra sagt om vårt gallringspaket via länkmenyn till vänster.

 

 Copyright 2016 Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk