5_Stor-3.png

Hem Gallring Råd Kurs Studiebesök Föreläsning Sunt skogsförnuft Om oss Kontakt

facebook_stor.gif

DSC_0005.JPG

Under rekonstruktion!

Föreläsning

Med utgångspunk från familjeskogsbrukarens vardag erbjuder vi föreläsningar om ett hyggesfritt skogsbruk på naturens villkor. Föreläsningar som stimulerar till kritiskt tänkande och aktiv problemlösning. Deltagarna aktiveras i diskussionen om våra utmaningar i dagens skogsbruk. Föreläsningen ger också en bra överblick av det hyggesfria skogsbrukets svagheter och styrkor.

En föreläsning går bra att kombinera med ett studiebesök på släktgården där olika hyggesfria skogsbruksmetoder praktiserats.

Sagt om våra föreläsningar

I Svenska kyrkan i Stigtomta-Vrena församling fokuserar vi på miljöfrågor. De internationella kollekterna 2014 gick till ett projekt i Tanzania: Rädda skogen för livet skull. Som en uppföljning ordnades en församlingsafton med temat Skogen vi ärvde. Vi ville undersöka möjligheterna till ett hållbart skogsbruk globalt och lokalt. Hur sköter vi vår egen svenska skog?

Den perfekta föreläsaren för det ämnet hittade vi på nätet – Sven Uhlås från Hyggesfritt. Han hade arbetat med hållbart skogsbruk både i Sverige och i Tanzania. Ett 70-tal intresserade fyllde lokalen och sjöng med i den inledande psalmen: Som den unga björk i skogen växer friskt i sommarregn. .

Sven Uhlås inledde kvällen med en mycket intressant och lärorik föreläsning. Anders Bollvik från Skogsstyrelsen kommenterade. Publiken som till en tredjedel bestod av skogsägare och till hundra procent av naturälskande deltog sedan i en spännande diskussion.

Hur kan ekologiska och social intressen förenas med ekonomiska? Sven Uhlås öppnade mångas ögon för vilka möjligheter som finns till ett skiktat skogsbruk utan kalhyggen. Ingen gick oberörd från kvällen." - Gun-Britt Karlsson Stigtomta-Vrena församling.

Så här säger ordförande för Skogkvinnorna i Värmland Aina Spets.

”Skogskvinnorna i Värmland tackar för en intressant och tankeväckande föreläsning under vår höstkonferens i Karlstad 2013. Vi fick en inblick i hur skogsägare kan ta hand om sin skog och avverka på ett lönsamt och skonsamt sätt.”

Har du frågor eller vill boka en föreläsning välkommen att kontakta oss!

 

 Copyright 2016 Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk