5_Stor-3.png

Hem Gallring Råd Kurs Studiebesök Föreläsning Sunt skogsförnuft Om oss Kontakt

Dalaresan

facebook_stor.gif

DSC_0144.JPG

Under rekonstruktion!

Virkesaffärer med kvalitet i fokus

– En annorlunda resa i skogens Dalarna.

Ert sällskap erbjuds här ett unikt tillfälle att uppleva ett annorlunda skogsbruk.

Ett uthålligt skogsbruk är inom räckhåll. När tillräckligt många kritiskt börjar granska den propaganda som massaindustrin och dess anhängare för fram.

Dagens konventionella skogsbruk ger visserligen volym, men i form av frodvuxet och grovkvistigt virke. Här avverkas en allt för stor andel av träden innan de nått ekonomiskt mognad ur skogsägarens synvinkel.

Massaindustrin har lyckats bra med att få oss att tro att för att få upp ny skog måste vi först kalhugga, markbereda och plantera.

Vi tror att ett svenskt skogsbruk med kvalitet i fokus bättre kan hävda sig i framtiden än ett enfaldigt volymskogsbruk.

Tillsammans vill vi sprida ett skogsbruk där miljöhänsyn är regel och inte undantag. Ett skogsbruk som direkt och på sikt skapar både högre ekonomiska värden och betydligt fler nyttigheter än det konventionella skogsbruket.

Vi besöker ett skogsområde som gallrats och grönrisplanterats enligt den hyggesfria skogsbruksprincipen Naturkultur. Intressant data från både avverkning och den berikande planteringen finns tillgängliga att diskutera.

Under resans gång får du goda möjligheter att förstå hur dagens virkesmarknad fungerar − eller kanske snarare inte fungerar.

På Siljansfors försökspark får du se hur små undertryckta träd kan svara positivt på en utglesning genom hyggesfria skogsbruksmetoder. Vi lär oss mer om hur olika skogsbruksmetoder påverkar kvaliteten i det virke vi producerar och säljer.

Under resans gång ordnar vi naturligtvis med fika och mat.

Vanligtvis utgår vår busstur från Mora. Vi kan anpassa studieresans start‐ och slutpunkt till tåganslutningen Stockholm‐Mora‐Stockholm. Övernattning och hämtning med buss går även att ordna från andra platser.

Arrangör och ansvarig

Skogsauktioner i Mora AB arrangerar och ansvarar för studieresan.

Inbjuden gäst

Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk.

Har du frågor eller önskar en offert på en studieresa välkommen att kontakta Anders!

E‐post: Anders.Lundhammar@Glocalnet.net

Mobil: 070‐565 30 57

2_Liten_skogsauktioner_mora.png 2_Liten.png                    

 

 Copyright 2016 Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk