5_Stor-3.png

Hem Gallring Råd Kurs Studiebesök Föreläsning Sunt skogsförnuft Om oss Kontakt

facebook_stor.gif

Anmäl dig till 2017 års kurs i hyggesfritt skogsbruk  

Under rekonstruktion!

Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk

Vi närmar oss tider av stora förändringar i det svenska skogsbruket. I många europeiska länder är kalhyggesbruket redan uträknat. Slutsatserna efter många års skogsbrukande är dåliga ekologiska, ekonomiska och sociala resultat. I Sverige är plantageskogsbruket fortfarande rådande, men många verksamma skogsägare och andra naturintresserade är överens om att alternativ behövs.

Vi vill dra vårt strå till stacken för att sprida det uthålliga hyggesfria skogsbruket där miljöhänsyn är regel och inte undantag. Ett skogsbruk baserat på skikt- och blandskogsgynnande gallringar som direkt och på sikt skapar både högre ekonomiska värden och betydligt fler nyttigheter utan kalhyggen.

Vi – bröderna Sven och Erik Uhlås – tillhör en i en lång rad av generationer i vår släkt som levt av jorden och skogen. Vi är uppväxta på en bondgård i skogsbygden och där har vi sedan ungdomsåren, på 1980-talet, praktiserat hyggesfritt skogsbruk. Vår farfar och farmor som tänkte själva levde efter devisen att ”bara de döda fiskarna följer strömmen”. Trots kalhyggesbrukets totala dominans tyckte de och senare våra föräldrar att hugga utan hygge var ett sundare sätt att ta ut räntan av skogen och samtidigt ha den kvar. Den outtalade filosofin har hela tiden varit att göra minsta möjliga ingrepp till låg kostnad och för bästa möjliga ekonomiska netto. Det handlar egentligen bara om sunt skogsförnuft.

Hyggesfritt skogsbruk är egentligen ingenting nytt, bara någonting som vi glömt. Skogsbönder har i generationer valt träden på ärvd kunskap och intuition. Under 1900-talet och fram till nu har skandinaviska forskare inom kontinuitetsskogsbruk arbetat i skuggan av det konventionella skogsbruket. I Sverige har den forskningen mynnat ut i den praktiskt tillämpningsbara skogsbruksmetoden Naturkultur.

Känslan för skogen, intresset och den praktiska kunskapen om ett uthålligt skogsbruk har vi bröder med oss sedan barnsben. Nu kan vi även komplettera denna kunskap med flera utbildningar varav de senaste ett varsitt certifikat i skogsbruksmetoden Naturkultur.

Hyggesfritt skogsbruk handlar om att lita mycket mer på skogens naturliga dynamik, att arbeta MED skogen istället för MOT den. Det finns ingen anledning att lägga en massa tid, pengar och arbete på alla de olika steg som behövs inom kalhyggesbruket, när skogen sköter mycket av detta själv på bästa sätt. Skogen har det långa perspektivet, den har vuxit och anpassat sig själv till skiftande förutsättningar under årtusenden. Vi kan förlita oss på den.

Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk hjälper gärna dig, som förvaltar skog, att finna glädjen i ett sunt brukande av den flerskiktade blandskogen. Du är alltid välkommen att höra av dig med synpunkter, för att få råd eller resonera kring ett sunt skogsbruk.

Vi önskar er en trevlig och stimulerande läsning och välkommen att kontakta oss!

Bröderna Sven och Erik Uhlås

 

 Copyright 2016 Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk